mail me mail me home page archive
سکوت را باید شکست

سکوس

نمی دونم هدفت از مطرح کردن این موضوع چی بود؟

خلاصه هر چی که بود کلی بهمم ریخت و داغونم کرد !

هر چی فکر میکنم و می خوام یه جوری براش یه توجیهی پیدا کنم ابهت این موضوع تو ذهنم بیشتر میشه و ...

نمی دونم راه درست چیه و باید چه جوری برخورد کنم با این موضوع تا هم وجدانم راحت باشه هم فکر نکنی که ... ؟؟؟

پ . ن : ونک

پيام هاي ديگران ()        link        جمعه ٤ خرداد ،۱۳۸٦ - مینا